Некогаш ни напредната технологија, ниту најинформираните роднини не можат да ти дадат толку брза и точна информација како што може твојот пријател што ги знае сите!
 
 
 
 
 
Нема проблем, доволно е на нашите оператори да им го кажете тоа што знаете, тие ќе се обидат да ви помогнат со сите податоци што им се на располагање. На пример, ако барате ветеринар, некаде во близина на Бутел, нашите оператори ќе проверат кои ветеринари се најблиски до населбата Бутел и ќе ви предложат еден кој најверојатно ви треба.
 
 
 
 
 
... ЈАВИ СЕ
НА ТВОЈОТ
 
ПРИЈАТЕЛ
 
ШТО ГИ ЗНАЕ
 
СИТЕ!