КОГА ТИ
 
ТРЕБА ...
 
 
 
 
 
Побарај помош кога веднаш ти треба брза и точна информација.
Во секое време.
 
 
 
Твојот пријател што ги знае сите
 
 
 
Нашите оператори се достапни 24/7, преку сите фиксни и мобилни оператори во земјата.
На 1188 добиваш телефон, точна локација, работно време и многу други корисни информации за државни институции, јавни претпријатија, здравствени установи, аптеки, продавници, сервиси и сé останато што ти е потребно.
Цената на услугата изнесува 39,99 денари од повик со вклучен ДДВ, за сите оператори.
 
 
 
 
 
... ЈАВИ СЕ
НА ТВОЈОТ
 
ПРИЈАТЕЛ
 
ШТО ГИ ЗНАЕ
 
СИТЕ!