1188 - Бројот што ги знае сите други
 
 
 
 
 
 
Некогаш ни напредната технологија, ниту најинформираните роднини не можат да ти дадат толку брза и точна информација како што може твојот пријател што ги знае сите!
 
 
 
Твојот пријател што ги знае сите
 
 
 
Нашите оператори се достапни 24/7, преку сите фиксни и мобилни оператори во земјата.
На 1188, покрај контакт информација може да добиете и точна локација, работно време, дежурна аптека и многу други корисни информации за игротеки, аптеки, ресторани, мајстори, продавници, амбуланти, цвеќари, овластени сервиси...
Цената на услугата изнесува 59,99 денари од повик со вклучен ДДВ, за сите оператори.
 
 
 
 
 
... ЈАВИ СЕ
НА ТВОЈОТ
 
ПРИЈАТЕЛ
 
ШТО ГИ ЗНАЕ
 
СИТЕ!